Zaświadczenia z rejestru mieszkańców - częściowy lub pełny odpis przetworzonych danych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia – Wzór wniosku do pobrania w załączniku nr 1
  2. Załączniki do wniosku: 

- dowód osobisty lub paszport

- dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) - kierownik USC: Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. (89) 512 61 65 lub (89) 512 64 75 w. 1108

adres email: m.kolakowska@stawiguda.plusc@stawiguda.pl

Opłaty

Za zaświadczenie - odpis przetworzonych danych opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy: Gmina Stawiguda

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach określonych w art. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628).

Zwalnia się od opłaty skarbowej podmioty określone w art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1628).

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

Podstawa prawna

Żądania wydania zaświadczenia-odpisu przetworzonych danych:

 Art. 45 g. ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)

Obowiązku zapłaty opłaty skarbowej:

Art. 1 ust.1 pkt1 li. b ustawy 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1628) oraz  części II pkt. 21 załącznika do tej ustawy.

Odmowy wydania zaświadczenia:

Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 2013r.  poz. 267 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie odmawiając wydania zaświadczenia służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody warmińsko-Mazurskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Inne informacje

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia może wystąpić wyłącznie osoba której dane dotyczą.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2013 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 2456
18 czerwca 2019 14:30 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
22 marca 2018 10:54 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
21 marca 2018 11:43 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany