Zmiana imienia dziecka

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę imienia (imion) dziecka – załącznik nr 1

Załączniki do wniosku:

1. Dowody osobiste rodziców (do wglądu).

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10

pok. 4 (piętro) - kierownik USC: Małgorzata Kołakowska

Informacja: tel. (89) 512 61 65 lub (89) 512 64 75 w. 1108

adres email: m.kolakowska@stawiguda.plusc@stawiguda.pl

Opłaty

Dokonanie zmiany w akcie – 11 zł.

Odpis skrócony aktu – 22 zł

Odpis zupełny aktu – 33 zł

Termin i sposób załatwienia

  1. Przyjęcie oświadczenia o zmianę imienia (imion) dziecka następuje w dniu zgłoszenia.
  2. Dokonanie zmiany w akcie w terminie 7 dni.
  3. Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego przy wspólnej obecności rodziców dziecka.
  4. Opłata skarbowa wnoszona jest  na rachunek bankowy

Gmina Stawiguda ul. Olsztyńska 10

12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Podstawa prawna

1. Ustawa o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741).

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015 poz. 583).

3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. z 2014 poz. 1628 wraz  z tabelą opłat).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy kierownik odmawia wpisania więcej niż 2 imion, imienia ośmieszającego, zdrobniałego oraz imienia nie pozwalającego na odróżnienie płci dziecka

Inne informacje

W ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia rodzice dziecka mogą dokonać zmiany imienia (imion) wpisanych do aktu. Oświadczenie w tej sprawie można złożyć także przed kierownikiem innego urzędu stanu cywilnego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2013 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1771
18 czerwca 2019 14:31 (Witold Obarski) - Aktualizacja danych sprawy.
15 stycznia 2016 13:11 (Paweł Chmielewski) - Aktualizacja danych sprawy.
13 stycznia 2016 11:59 (Paweł Chmielewski) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany