Przetargi - archiwum

Odwołanie przetargu „Dostawa wyposażenia dydaktycznego i techniczno-biurowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stwigudzie”

ODWOŁANIE PRZETARGU

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
Podstawa prawna:
Art. 39 – 46 Pzp

Nazwa nadana przez zamawiającego dla zamówienia publicznego:

„Dostawa wyposażenia dydaktycznego i techniczno-biurowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stwigudzie” w ramach projektu: ”Lepszy start w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
o wartości szacunkowej:
powyżej kwoty 14 000 euro

PRZETARG ZOSTAŁ ODWOŁANY

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 kwietnia 2011 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1745
12 kwietnia 2011 12:41 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany