Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

„Świadczenie usługi polegającej na dowozie uczniów do Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie z terenu Gminy Stawiguda. Pod pojęciem dowóz rozumie się dowóz dzieci z miejsca zamieszkania i odwóz do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem” - 121432-2008 - 05.06.2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Stawiguda dn.05.06.2008 r. Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006r.) na: „świadczenie...

Zatrzymaj banner przewijany