Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odwołanie przetargu „Dostawa wyposażenia dydaktycznego i techniczno-biurowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stwigudzie”

ODWOŁANIE PRZETARGU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego Podstawa prawna: Art. 39 – 46 Pzp Nazwa nadana przez zamawiającego dla zamówienia publicznego: „Dostawa wyposażenia dydaktycznego i techniczno-biurowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stwigudzie”...

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 576 608,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 341/20/10 - 18.10.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP/FB - 341/20/10 -na udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 576 608,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Termin składania ofert do 29.10.2010r. godz. 09:45

Wykonanie odwiertu studni w Gryźlinach, gm. Stawiguda - BiZP-341/09/10 - 24.05.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU postępowanie BiZP-341/09/10 w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie odwiertu studni w Gryźlinach, gm. Stawiguda. Termin składania ofert 08.06.2010 do godz. 11:45 Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 133087-2010w dniu 24.05.2010r.

Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach ośrodka zdrowia w Stawigudzie i Bartągu realizowane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II - BiZP-341/07/10 - 12.04.2010r.

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP-341/07/10 na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach ośrodka zdrowia w Stawigudzie i Bartągu realizowane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II. Ogoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr...

Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stawiguda realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 (jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej), działanie 321 (podstawowe usługi dla ludności wiejskiej) - BiZP -341/06/10 - 16.03.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Postępowanie BiZP -341/06/10 na kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stawiguda realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 (jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej), działanie...

Budowa budynku garażowego Ochotniczej Strarzy Pożarnej w Bartągu - BiZP - 341/05/10 - 04.03.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP - 341/05/10 w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku garażowego Ochotniczej Strarzy Pożarnej w Bartągu. Zadanie współfinansowane z Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Wojewodztwie Warińsko - Mazurskim w 2010r. Termin składania ofert 19.03.2010r....

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda (droga w Gryźlinach i Stawigudzie: ul. Świerkowa, Ogrodowa, Kwiatowa, Sadowa i Makowa) poprzez ich przebudowę - BiZP-341/04/10 - 11.02.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego BiZP-341/04/10 na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego drog na terenie Gminy Stawiguda (droga w Gryźlinach i Stawigudzie: ul. Świerkowa, Ogrodowa, Kwiatowa, Sadowa i Makowa) poprzez ich przebudowę. Zadanie współfinansowane w ramach Programu Wieloletniego od nazwą:...

Obsługa budżetu Gminy Stawiguda i podległegłych jednostek - BiZP/FB-341/03/10 - 14.01.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZP/FB-341/03/10 na obsługę budżetu Gminy Stawiguda i podległegłych jednostek. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 9225-2010 w dniu 14.01.2010r. Termin zlożenia ofert 22.01.2010r. godz. 10:45

Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów będących własnością Gminy Stawiguda na rok 2010 - BiZPGK-341/02/10 - 12.01.2010r.

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie BiZPGK-3410210 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa płynnego dla pojazdów będących własnością Gminy Stawiguda na rok 2010. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 8003-2010 w dniu 12.01.2010. Termin składania ofert 20.01.2010 godz. 0945

Zatrzymaj banner przewijany