Przetargi - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modernizacja drogi gminnej GĄGŁAWKI - BARTĄG,GM. STAWIGUDA - ETAP I - B-341/06/07 - 31.10.2007r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego B-341/06/07 na modernizację drogi gminnej GĄGŁAWKI - BARTĄG,GM. STAWIGUDA - ETAP I

Modernizacja drogi gminnej we wsi Pluski, gm. Stawiguda - Etap I - B-341/04/07 - 25.09.2007

2007-09-25 13:28:31 Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego B-341/04/07 na modernizację drogi gminnej we wsi Pluski, gm. Stawiguda - Etap I

Zapytanie o cenę sprzętu komputerowego - 27-08-2007

Zapytanie o cenę URZĄD GMINY STAWIGUDA 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 woj. warmińsko-mazurskie tel. 089 51-26-478 NIP 739-10-21-612 Stawiguda, 27.08.2007 roku ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SPRZĘTU Urząd Gminy Stawiguda zwraca się z prośbą o złożenie oferty pisemnej oferowanego przez waszą firmę sprzętu komputerowego w następujący...

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi gminnej do wsi Zielonowo, gm. Stawiguda – odcinek leśny - B-341/02/07 - z 2 sierpnia 2007.

Przetarg z 2 sierpnia 2007 Znak sprawy:B-341/02/07 Stawiguda, dnia 09.07.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Trybu postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a poniżej 5 278 000 euro dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi gminnej...

„Świadczenie usługi polegającej na dowozie uczniów do Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie z terenu Gminy Stawiguda. Pod pojęciem dowóz rozumie się dowóz dzieci z miejsca zamieszkania i odwóz do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem” - 25.06.2010

Przetarg z 25 czerwca 2007 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOWÓZ UCZNIÓW Stawiguda dn.25.06.2007 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą „Prawo zamówień...

Przetarg na obsługę bankową gminy Stawiguda - 01-06-2007

Przetarg z 12 czerwca 2007 r. PRZETARG NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY STAWIGUDA WÓJT GMINY STAWIGUDA OGŁOSZENIE O przetargu nieograniczonym według procedury uproszczonej (art. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) na wybór banku, który będzie obsługiwał...

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości łącznej w obrębie geodezyjnym STAWIGUDA gmina Stawiguda - 17 maja 2007

Przetarg z 17 maja 2007 r. przetarg na sprzedaż nieruchomości Stawiguda,17.05.200r. &n

,,Remont dachu na budynku Gimnazjum w Stawigudzie” na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie - OWP/2007/03/23-1595278 - 24.04.2007

Roztrzygnięcie przetargu na remont dachu w Gimnazjum Numer sprawy: Stawiguda, 2007-04-24

Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie Gminy Stawiguda, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i przepisami wykonawczym - PiO-7325/36P/07 - 17 kwietnia 2007r.

Ogłoszenie o przetargu na sporządzanie operatów szacunkowych znak sprawy: PiO-7325/36P/07 Stawiguda, 26 marca 2007r. GMINA STAWIGUDA ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda tel. (089) 512 64 75, fax. (089) 512 69 40 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szac

Zatrzymaj banner przewijany