Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda

OŚiP-7624/3/06
Stawiguda, 2006-05-23


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STAWIGUDA


Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)


zawiadamiam,


że w dniu 23.05.2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek NEOINVEST Sp. z o.o. działającego na rzecz inwestora, P.P.U.P. "Poczta Polska" Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Olsztynie, ul. Pieniężnego 19, 10-940 Olsztyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Oddziału Regionalnego Centrum Usług Pocztowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewid. 6/27 w miejscowości Tomaszkowo, gmina Stawiguda.


Wszelkie wnioski i uwagi można wnosić do sprawy w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w budynku Urzędu Gminy w Stawigudzie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ryszard Ziemba
Ilość wyświetleń: 2543
12 marca 2008 20:54 (Ryszard Ziemba) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany