Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda

Stawiguda, 2005-10-18


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STAWIGUDA


Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)


zawiadamiam


że w dniu 18.10.2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Biura Obsługi Inwestycji M.K. Mitukiewicz działającego na rzecz inwestora, firmy POLKOMTEL S.A. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM „BT 4 3037 RYBAKI 2” projektowanej na działce o numerze ewidencyjnym 470/2 w miejscowości Rybaki, gmina Stawiguda, na terenie Ośrodka Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Wszelkie wnioski i uwagi można wnosić do sprawy w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w budynku Urzędu Gminy w Stawigudzie pok. nr 3.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ryszard Ziemba
Ilość wyświetleń: 2891
12 marca 2008 20:54 (Ryszard Ziemba) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany