Komunikaty - archiwum

Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. osób bezrobotnych

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W STAWIGUDZIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY


SPECJALISTA DS. OSÓB BEZROBOTNYCH

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe o profilu społecznym, ekonomicznym, informatycznym

  2. znajomość finansów publicznych

  3. certyfikat trenera - uprawnienia pedagogiczne

  4. minimum roczny staż na podobnym stanowisku


 2. Wymagania dodatkowe:

  1. uprawnienia informatyczne

  2. umiejętność pracy w zespole

  3. umiejętności pedagogiczne


 3. 3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. realizacja zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  2. realizacja zadań wynikających ze Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  3. realizacja zadań z zakresu przedsiębiorczości

  4. organizacja szkoleń dla mieszkańców gminy


 4. Wymagane dokumenty:

  1. a)życiorys (CV)

  2. b)list motywacyjny

  3. c)dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)

  4. d)kwestionariusz osobowy

  5. e)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie pokój nr. 10 lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko w GOPS Stawiguda w terminie do dnia 12 grudnia 2005r. (nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP).


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu (Jednostki) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.bazagomin.pl/stawiguda/) oraz na tablicy informacyjnej w GOPS Stawiguda przy ul.Olsztyńskiej 10.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Stawigudzie


mgr Jarosław Organiściak


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 20:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ryszard Ziemba
Ilość wyświetleń: 3566
12 marca 2008 20:54 (Ryszard Ziemba) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany