Komunikaty - archiwum

Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STAWIGUDA


Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./


zawiadamiam


że w dniu 16.08.2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Starosty Powiatu Olsztyńskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie lotniska użytku publicznego w miejscowości Gryźliny na działkach oznaczonych nr ewid. 652/1, 282, 533, 527, 268, 271/1, 526, 525, 306/3, 306/1, 305/5, 304/1, 561, 299/2, 299/1, 582, 303/1 305/6, 3827/01, 383, 274, 275, 300/4 położonych w obrębie geodezyjnym Gryźliny, gmina Stawiguda.


Wszelkie wnioski i uwagi można wnosić do sprawy w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w budynku Urzędu Gminy w Stawigudzie /Referat Ochrony Środowiska i Promocji/.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ryszard Ziemba
Ilość wyświetleń: 2922
05 marca 2008 00:35 (Ryszard Ziemba) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany