Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie z dnia 14 października 2006 r. Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw ( tekst jed.Dz. U. Nr 159, poz. 1547 z 2003r ), podaje się do publicznej wiadomości, że termin zgłaszania list kandydatów na radnych w...

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie : składu, siedziby i dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Stawigudzie dla wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw i wyborów Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. Postanowieniem Nr 24/06...

Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STAWIGUDA Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ zawiadamiam że w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda

OŚiP-7624/3/06 Stawiguda, 2006-05-23 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STAWIGUDA Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 23.05.2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek NEOINVEST Sp. z

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Specjalista ds. osób bezrobotnych

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 Nazwa stanowiska pracy: SPECJALISTA DS. OSÓB BEZROBOTNYCH Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 Nazwa stanowiska pracy: PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10 Nazwa stanowiska pracy: PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydac ...

Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. osób bezrobotnych

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STAWIGUDZIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. OSÓB BEZROBOTNYCH Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe o profilu społecznym, ekonomicznym, informatycznym znajomość finansów public

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STAWIGUDZIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe profil humanistyczny dodatkowo wykształcenie specjalistyczne w zakresie poz

Obwieszczenie Wójta Gminy Stawiguda

Stawiguda, 2005-10-18 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STAWIGUDA Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) zawiadamiam że w dniu 18.10.2005 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Biura Obsługi Inwestycji M.K. Mitukiewicz działającego na rzecz...

Zatrzymaj banner przewijany