Publiczny wykaz danych

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Obowiązek prowadzenia przez organy administracji publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wzór, zawartość i układ publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186, poz.1249)

Publicznie dostępny wykaz danych Gminy Stawiguda prowadzony jest  za pomocą witryny SIOS – system .

Wyszukiwanie kart w Wykazie

oraz za pomocą systemu  ekoportal

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.03.2012
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2012 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1617
18 kwietnia 2016 15:21 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2016 15:21 (Paweł Chmielewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 marca 2012 13:58 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany