Sprzedaż/przetargi

Informacja o unieważnieniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stawiguda w gminie Stawiguda przy ul. Ceglanej

INFORMACJA

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Stawiguda informuje, że unieważnia I ustny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 14 czerwca 2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, woj. warmińsko–mazurskie, objętej księgą wieczystą numer OL1O/00053123/7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 490/19 o powierzchni 0,1910 ha.

Przyczyną unieważnienia przetargu jest niezgodność pomiędzy dokumentami ewidencji gruntów, a stanem faktycznym.

Informację o unieważnieniu przetargu podaję się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stawigudzie oraz w Sołectwie Stawiguda, a także zamieszcza się na stronach internetowych Gminy Stawiguda pod adresem https://www.stawiguda.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiguda pod adresem: https://www.bip.stawiguda.pl  oraz na stronie internetowej Monitora Samorządowego pod adresem: https://www.otoprzetargi.pl .

 

 

 

Wójt Gminy Stawiguda

                                                                                                                                                           (-) Irena Derdoń

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2018 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1109
17 maja 2018 12:08 (Anna Czaczkowska) - Dodanie załącznika [informacja_o_uniewaznieniu_przetargu_publikacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 maja 2018 12:07 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany