Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Stawiguda, dnia 28 lipca 2016 r.

 

 

OŚiP.6220.14.2016.MJ

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wniesieniu odwołania od decyzji nr 3/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Wójt Gminy Stawiguda, zawiadamia o wpłynięciu dnia 21.07.2016 r. odwołania Pana Macieja Winczura działającego w imieniu i na rzecz Polnord Olsztyn Tęczowy Las sp. z o.o. od decyzji Nr 3/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Stawiguda z dnia 23.06.2016 r. dotyczącej braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażami podziemnymi (1 kondygnacją podziemną) i niezbędną  infrastrukturą techniczną i dojazdami  na działkach ewidencyjnych 334/41, 334/39 i 334/43 powstałych z podziału działki  nr 334/9  w  obrębie  Bartąg gmina Stawiguda.

W/w odwołanie zgodnie z procedurą w trybie ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zostało przesłane celem rozpatrzenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

Informację o wniesieniu odwołania zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda przy ul. Olsztyńskiej 10, tablicach ogłoszeń w miejscowości Bartąg  oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej organu prowadzącego postępowanie,
z uwagi, że liczba stron w postępowaniu przekracza 20.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego wywieszenia.

 

Wójt Gminy Stawiguda

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2016 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1299
29 lipca 2016 08:51 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany