Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2016 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Chmielewski
Ilość wyświetleń: 786
01 czerwca 2016 14:47 (Paweł Chmielewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_srodowisko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 czerwca 2016 14:45 (Paweł Chmielewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany