Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

 

 

o wydaniu decyzji dnia 31.07.2013 r., znak: GN.6220.5.2012.ACZ o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 domów jednorodzinnych wraz z dojazdami i zagospodarowaniem terenu na działce nr 273/4, położonej w miejscowości Pluski, gmina Stawiguda.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami dokonanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w godzinach 8.00 – 15.00 w pokoju nr 3, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie zamieszcza się na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda,
  2. stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiguda,
  3. tablicy ogłoszeń sołectwa Pluski.

 

Wójt Gminy Stawiguda

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2013 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2118
05 sierpnia 2013 12:00 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany