Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o możliwości zapoznania sie z dokumentacją postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

Wójt Gminy Stawiguda

prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 13 domów jednorodzinnych wraz z dojazdami i zagospodarowaniem terenu na działce nr 273/4, położonej w miejscowości Pluski, gmina Stawiguda zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania dowodowego został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.

 

Zgodnie z przepisem art. 10 § 1 K.p.a., informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć na ich temat przed wydaniem decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 8.00 do 15.00, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

 

Otrzymują:

  1. Projekt Dolina Sp. z o.o. Rezydencje Warmińskie Sp. komandytowa

             Grzegorz Jabłonowski

  1. Mirosław Orzechowski
  2. pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa;

 

Obwieszczenie zamieszcza się na:

  1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stawiguda,
  2. stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stawiguda,
  3. tablicy ogłoszeń sołectwa Pluski.

 

Wójt Gminy Stawiguda

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2013 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2212
09 lipca 2013 12:23 (Anna Czaczkowska) - Zmiana danych dokumentu.
09 lipca 2013 12:16 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany