Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji nr 3/2013 dnia 25.04.2013 r., znak: GN.6220.5.2013.KPJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z miejscowości Kręsk w gminie Stawiguda do miejscowości Barwiny w gminie Gietrzwałd i na osiedlu zabudowy letniskowej w miejscowości Kręsk w gminie Stawiguda.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami dokonanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w godzinach 8.00 – 15.00 w pokoju nr 3, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

 Wójt Gminy Stawiguda

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 kwietnia 2013 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2017
26 kwietnia 2013 13:29 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany