Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz.1071 ze. zm.)

Wójt Gminy Stawiguda

zawiadamia

że postanowieniem z dnia 02.04.2013 r., znak: GN.6220.5.2013.ACZ odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z miejscowości Kręsk w gminie Stawiguda do miejscowości Barwiny w gminie Gietrzwałd i na osiedlu zabudowy letniskowej w miejscowości Kręsk w gminie Stawiguda.

Z treścią postanowienia oraz aktami sprawy, w tym opiniami organów opiniujących (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie) strony zapoznać się mogą w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 3.

Wójt Gminy Stawiguda

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2013 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1961
05 kwietnia 2013 11:29 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany