Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

 o wydaniu decyzji dnia 20.03.2013 r., znak: GN.6220.1.2013.KPJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z miejscowości Gryźliny do miejscowości Zielonowo i w miejscowości Zielonowo w gminie Stawiguda.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami dokonanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w godzinach 8.00 – 15.00 w pokoju nr 3, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Stawiguda

Teodozy Jerzy Marcinkiewicz

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.03.2013
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2013 07:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1954
22 marca 2013 07:45 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana danych dokumentu.
22 marca 2013 07:44 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany