Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz.1071 ze. zm.)

Wójt Gminy Stawiguda

zawiadamia

że postanowieniem z dnia 04.03.2013 r., znak: GN.6220.1.2013.KPJ odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z miejscowości Gryźliny do miejscowości Zielonowo i w miejscowości Zielonowo w gminie Stawiguda.

Z treścią postanowienia oraz aktami sprawy, w tym opiniami organów opiniujących (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie) strony zapoznać się mogą w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, w godzinach urzędowania w pokoju nr 3.

 

 Z-ca Wójta Gminy Stawiguda

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2013 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 1992
05 marca 2013 12:14 (Anna Czaczkowska) - Zmiana danych dokumentu.
05 marca 2013 12:14 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany