Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Stawiguda

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji dnia 06.12.2011 r., znak: GN.6220.9.2011.ACZ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym (1 kondygnacja podziemna) i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz dojazdami, składającego się z trzech budynków na działce nr ewid. 334/9, położonej w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami dokonanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w godzinach 8.00 – 15.00 w pokoju nr 3, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.12.2011 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2011 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2325
08 grudnia 2011 15:02 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany