Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie

o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm./ zawiadamia, że w dniu 23.11.2011 r. na wniosek inwestora Marka Gila, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnych stawów służących do hodowli raków w aquakulturze na działce nr 226/4 w miejscowości Ruś, gmina Stawiguda Jednocześnie zawiadamiam zainteresowane strony o możliwości zapoznania się z przedłożonymi dokumentami. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Stawiguda, pokój nr 3 w terminie j.w.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku …, przedmiotowe postępowanie wymaga zasięgnięcia opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.11.2011 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2011 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Czaczkowska
Ilość wyświetleń: 2066
28 listopada 2011 15:12 (Anna Czaczkowska) - Zmiana danych dokumentu.
28 listopada 2011 15:11 (Anna Czaczkowska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany