Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie z dnia 05.07.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejących budynków dawnych koszar na zespół budynków centrum konferencyjnego na działce oznaczonej nr ewid. 873/4, położonej w obrębie geodezyjnym Pluski, gmina Stawiguda.

Obwieszczenie Wójta Gminy

 

 Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 28.06.2010 r. na Mateusza Matejewskiego Dyrektora Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie zostało wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejących budynków dawnych koszar na zespół budynków centrum konferencyjnego na działce oznaczonej nr ewid. 873/4, położonej w obrębie geodezyjnym Pluski, gmina Stawiguda  Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Stawiguda, pokój nr 12.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Promocji                    Jerzy Raczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-07-05
Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Promocji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2010 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1775
09 lipca 2010 09:27 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany