Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie z dnia 13.05.2010 o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w na działkach oznaczonych nr ewid. 54/1, 40, 41/52, 41/182, 41/165, 41/49, 41/172, 41/171, 41/95, 41/144, 41/138, 41/139, 41/6, 41/7, 41/121, 9, 41/145, 41/104, położonych w obrębie geodezyjnym Pluski.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 10.05.2010 r. na wniosek Elżbiety Lasmanowicz Pracownia Projektowo-Usługowa z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kościuszki 13, działającej w imieniu inwestora Stowarzyszenia Miłośników Plusk zostało wydane postanowienie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w na działkach oznaczonych nr ewid. 54/1, 40, 41/52, 41/182, 41/165, 41/49, 41/172, 41/171, 41/95, 41/144, 41/138, 41/139, 41/6, 41/7, 41/121, 9, 41/145, 41/104, położonych w obrębie geodezyjnym Pluski.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jego treścią w Urzędzie Gminy Stawiguda, pokój nr 12.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-05-13
Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Promocji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2010 08:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1948
09 lipca 2010 08:50 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany