Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie z dnia 26.04.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych nr ewid. 145/6 i 209/7 położonych w obrębie geodezyjnym Ruś, gmina Stawiguda.

Obwieszczenie Wójta Gminy


 Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 22.04.2010 r. na wniosek Elżbiety Lasmanowicz, Pracownia Projektowo-Usługowa, ul. Kościuszki 13, 10-502 Olsztyn, działającej w imieniu inwestora Andrzeja Bocheńczak, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych nr ewid. 145/6 i 209/7 położonych w obrębie geodezyjnym Ruś, gmina Stawiguda
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Stawiguda, pokój nr 12.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-04-26
Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Promocji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2010 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1996
09 lipca 2010 08:46 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany