Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie z dnia 20.04.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr ewid. 84/1, 44, 84/2, 85/1, 85/2, 86, 87, 88, 89, 90/3, 134, 143/41, 185, 186 położonych obrębie geodezyjnym Bartąg.

Obwieszczenie Wójta Gminy


 Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 16.04.2010 r. na wniosek Doroty Szymaniak-Urban w imieniu inwestora – Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr ewid. 84/1, 44, 84/2, 85/1, 85/2, 86, 87, 88, 89, 90/3, 134, 143/41, 185, 186 położonych obrębie geodezyjnym Bartąg
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Stawiguda, pokój nr 12.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-04-22
Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Promocji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2010 08:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1860
09 lipca 2010 08:42 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany