Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie z dnia 22.03.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz wjazdem z drogi powiatowej nr 1374 /działka nr ewid. 134/ w miejscowości Bartąg na działce oznaczonej nr ewid. 143/32.

Obwieszczenie Wójta Gminy


 Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 22.03.2010 r. na wniosek inwestora Kierownika Referatu Budownictwa i Zamówień Publicznych w imieniu inwestora Gminy Stawiguda, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz wjazdem z drogi powiatowej nr 1374 /działka nr ewid. 134/ w miejscowości Bartąg na działce oznaczonej nr ewid. 143/32.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Stawiguda, pokój nr 12.

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Promocji
Jerzy Raczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-03-22
Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Promocji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2010 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1732
09 lipca 2010 08:31 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany