Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie z dnia 22.02.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji LPG i myjni dwustanowiskowej na działce oznaczonej nr ewid. 89/2, położonej w miejscowości Stawiguda.

Obwieszczenie Wójta Gminy

 

 Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 22.02.2010 r. na wniosek inwestora Remigiusza Gralewicza Prezesa Zarządu PHU „GRAMAX” wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji LPG i myjni dwustanowiskowej na działce oznaczonej nr ewid. 89/2, położonej w miejscowości Stawiguda.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stawiguda, pokój nr 12.

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Promocji
Jerzy Raczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-02-22
Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Promocji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2010 08:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1798
09 lipca 2010 08:07 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany