Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie z dnia 22.02.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych nr ewid. 390, 391/7, 391/10, 391/11, 391/12, 391/13, 391/14, 391/15, 391/16, 391/17, 391/18, 391/19, 391/20, 391/21, 391/22 położonych w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, gmina Stawiguda oraz na terenie działek oznaczonych nr ewid. 132 i 139 położonych w obrębie geodezyjnym Naterki, gmina Gietrzwałd.

Obwieszczenie Wójta Gminy

 

 Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 12.02.2010 r. na wniosek inwestora „PRONAD” Firma Usługowa Jarosław Kukliński wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych nr ewid. 390, 391/7, 391/10, 391/11, 391/12, 391/13, 391/14, 391/15, 391/16, 391/17, 391/18, 391/19, 391/20, 391/21, 391/22 położonych w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo, gmina Stawiguda oraz na terenie działek oznaczonych nr ewid. 132 i 139 położonych w obrębie geodezyjnym Naterki, gmina Gietrzwałd
 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Stawiguda, pokój nr 12.

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Promocji
Jerzy Raczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-02-22
Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Promocji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2010 08:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1957
09 lipca 2010 08:01 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany