Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie z dnia 07.01.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na warsztatu samochodowego z pomieszczeniem biurowym i niezbędnym zapleczem sanitarno-socjalnym na działkach oznaczonych nr ewid. 19/9 i 19/8 położonych w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda.

Obwieszczenie Wójta Gminy

 


 Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 05.01.2010 r. na wniosek Anny i Zbigniewa Giruć wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na warsztatu samochodowego z pomieszczeniem biurowym i niezbędnym zapleczem sanitarno-socjalnym na działkach oznaczonych nr ewid. 19/9 i 19/8 położonych w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Stawiguda, pokój nr 12.

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Promocji
Jerzy Raczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-01-07
Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Promocji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2010 07:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1629
09 lipca 2010 07:58 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany