Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie znak OŚiP-7624/17/08 z dnia 23.12.2008 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic osiedlowych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i deszczowej na działkach oznaczonych nr ewid. 388/7, 771/9, 588/1, 402/4, 403/3, 392/2, 393/4, 771/19, 771/20, 589, 415/46, 415/45

OBWIESZCZENIE

 

  OŚiP-7624/17/08                                                                                                                    Stawiguda, 23.12.2008r.


 

OBWIESZCZENIE


 Urząd Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu 23.12.2008 r. na wniosek Saturnina Fadrowskiego Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Techniczno-Usługowego „TECHMAR” Sp. z o.o. działającego w imieniu inwestora Gminy Stawiguda wydane zostało postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic osiedlowych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i deszczowej na działkach oznaczonych nr ewid. 388/7, 771/9, 588/1, 402/4, 403/3, 392/2, 393/4, 771/19, 771/20, 589, 415/46, 415/45 położonych w miejscowości Stawiguda. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Stawiguda, pokój nr 12.


                                                                                                             Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Promocji
                                                                                                             Jerzy Raczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-12-23
Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Promocji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lipca 2010 08:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1426
08 lipca 2010 10:00 (Radosław Ratajczyk) - Usunięcie załącznika.
08 lipca 2010 10:00 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
08 lipca 2010 09:59 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany