Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przystąpił do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla zadania: „Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek”.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wojewoda Warmińsko -Mazurski, zaś organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,...

Zatrzymaj banner przewijany