Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Stawiguda, dnia 05 lutego 2015 r. GN.6220.19.2014.ACZ OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

Zatrzymaj banner przewijany