Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie znak OŚiP-7624/3/09 z dnia 07.04.2009 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dobudowie skrzydła hotelowego do istniejącego hotelu w Termach Medical WARMIA PARK na działce oznaczonej nr ewid. 6, położonej w miejscowości Pluski.

Obwieszczenie Wójta Gminy OŚiP-7624/3/09 Stawiguda, 07.04.2009 r. Urząd Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199...

Obwieszczenie znak OŚiP-7624/16/08/09 z dnia 23.03.2009 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dorotowo, Majdy i Kręsk.

OŚiP-7624/16/08/09 Stawiguda, 23.03.2009r. Urząd Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu...

Obwieszczenie znak OŚiP-7624/3/09 z dnia 2009-03-01 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie skrzydła hotelowego do istniejącego hotelu w Termach Medical WARMIA PARK na działce oznaczonej nr ewid. 6, położonej w miejscowości Pluski.

OŚiP-7624/3/09 Stawiguda, 01.03.2009 r. Urząd Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że w dniu...

Obwieszczenie znak OŚiP-7624/1/09 z dnia 27.02.2009 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej do terenów przemysłowych na działkach oznaczonych nr ewid. 35/2, 34/10, 36/2, 34/8, 34/6, 48/2, 46/5, 45/2, 34/9, 287/2.

OŚiP-7624/1/09 Stawiguda, 27.02.2009 r. OBWIESZCZENIE Urząd Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia,...

Obwieszczenie znak OŚiP-7624/1/09 z dnia 26.01.2009 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej do terenów przemysłowych na działkach oznaczonych nr ewid. 35/2, 34/10, 36/2, 34/8, 34/6, 48/2, 46/5, 45/2, 34/9, 287/2

OBWIESZCZENIE OŚiP-7624/1/09 Stawiguda, 26.01.2009 r. OBWIESZCZENIE Urząd Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz....

Obwieszczenie znak OŚiP-7624/17/08 z dnia 31.12.2008 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic osiedlowych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i deszczowej na działkach oznaczonych nr ewid. 388/7, 771/9, 588/1, 402/4, 403/3, 392/2, 393/4, 771/19, 771/20, 589, 415/46, 415/45

OŚiP-7624/17/08 Stawiguda, 31.12.2008r. OBWIESZCZENIE Urząd Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia,...

Obwieszczenie znak OŚiP-7624/17/08 z dnia 23.12.2008 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic osiedlowych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i deszczowej na działkach oznaczonych nr ewid. 388/7, 771/9, 588/1, 402/4, 403/3, 392/2, 393/4, 771/19, 771/20, 589, 415/46, 415/45

OBWIESZCZENIE OŚiP-7624/17/08 Stawiguda, 23.12.2008r. OBWIESZCZENIE Urząd Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199...

Zatrzymaj banner przewijany