Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o podjęciu postępowania

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Stawiguda, dnia 09 października 2015 r. OŚiP.6220.12.2015.MJ OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępow

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2015 z dnia 15 września 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie drogi gminnej Pluski-Rybaki, gmina Stawiguda.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomo

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomo

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Zatrzymaj banner przewijany