Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie z dnia 07.01.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na warsztatu samochodowego z pomieszczeniem biurowym i niezbędnym zapleczem sanitarno-socjalnym na działkach oznaczonych nr ewid. 19/9 i 19/8 położonych w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 05.01.2010...

Zatrzymaj banner przewijany