Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji

Stawiguda, dnia 27 lipca 2016 r. OŚiP.6220.8.2016.MJ OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z...

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji

Stawiguda, dnia 28 lipca 2016 r. OŚiP.6220.44.2016.MJ OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z...

Zatrzymaj banner przewijany