Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie z dnia 05.07.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejących budynków dawnych koszar na zespół budynków centrum konferencyjnego na działce oznaczonej nr ewid. 873/4, położonej w obrębie geodezyjnym Pluski, gmina Stawiguda.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 28.06.2010...

Obwieszczenie z dnia 01.06.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w na działkach oznaczonych nr ewid. 54/1, 40, 41/52, 41/182, 41/165, 41/49, 41/172, 41/171, 41/95, 41/144, 41/138, 41/139, 41/6, 41/7, 41/121, 9, 41/145, 41/104, położonych w obrębie geodezyjnym Pluski.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 31.05.2010...

Obwieszczenie z dnia 13.05.2010 o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w na działkach oznaczonych nr ewid. 54/1, 40, 41/52, 41/182, 41/165, 41/49, 41/172, 41/171, 41/95, 41/144, 41/138, 41/139, 41/6, 41/7, 41/121, 9, 41/145, 41/104, położonych w obrębie geodezyjnym Pluski.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 10.05.2010...

Obwieszczenie z dnia 26.04.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych nr ewid. 145/6 i 209/7 położonych w obrębie geodezyjnym Ruś, gmina Stawiguda.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 22.04.2010...

Obwieszczenie z dnia 20.04.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach oznaczonych nr ewid. 84/1, 44, 84/2, 85/1, 85/2, 86, 87, 88, 89, 90/3, 134, 143/41, 185, 186 położonych obrębie geodezyjnym Bartąg.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 16.04.2010...

Obwieszczenie z dnia 31.03.2010 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

Obwieszczenie z dnia 22.03.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz wjazdem z drogi powiatowej nr 1374 /działka nr ewid. 134/ w miejscowości Bartąg na działce oznaczonej nr ewid. 143/32.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 22.03.2010...

Obwieszczenie z dnia 22.03.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z osiedlową przepompownią ścieków do działki nr ewid. 335 poprzez działki nr ewid. 586/1, 586/2, 336/2, 704/5 położone w obrębie geodezyjnym Stawiguda.

Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 19.03.2010 r. na wniosek inwestora Waldemara...

Obwieszczenie z dnia 22.02.2010 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji LPG i myjni dwustanowiskowej na działce oznaczonej nr ewid. 89/2, położonej w miejscowości Stawiguda.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 22.02.2010...

Zatrzymaj banner przewijany