Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie z dnia 01.12.2009 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu pod nazwą STACJA DEALERSKA MAN z częścią serwisową na działkach oznaczonych nr ewid. 772, 773, 774, 46/4 położonych w obrębie geodezyjnym Stawiguda.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 26.11.2009...

Obwieszczenie z dnia 30.11.2009 o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami na działkach oznaczonych nr ewid. 336, 335/12, 335/20, 335/21, 335/34, 335/36, 335/46, 335/5, 335/4, 335/3, 333/2, 333/3, 333/5, 334/2, 334/4, 334/7, 334/10, 332, 326 położonych w obrębie geodezyjnym Bartąg.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 30.11.2009...

Obwieszczenie z dnia 30.11.2009 o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie uzbrojenia projektowanego otworu studziennego 1A na działkach oznaczonych nr ewid. 60/7 i 470/2 położonych w miejscowości Gryźliny, gmina Stawiguda.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 30.11.2009...

Obwieszczenie z dnia 27.11.2009 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat samochodowy na działce oznaczonej nr ewid. 246, położonej w obrębie geodezyjnym Wymój.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 25.10.2009...

Obwieszczenie z dnia 24.11.2009 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora deszczowego z osiedla mieszkaniowego „Zacisze” do istniejącego kanału deszczowego na osiedlu „Nad Łyną” przy ulicy Bartąskiej, zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr ewid. 46/41, 46/15, 46/43 położonych w obrębie geodezyjnym Olsztyn i działkach oznaczonych nr ewid. 286, 285/1, 297 położonych w obrębie geodezyjnym Jaroty, gmina Stawiguda.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 24.11.2009...

Obwieszczenie z dnia 24.11.2009 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora deszczowego z osiedla mieszkaniowego „Zacisze” do istniejącego kanału deszczowego na osiedlu „Nad Łyną” przy ulicy Bartąskiej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 24.11.2009...

Obwieszczenie z dnia 30.10.2009 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie spalonego indycznika na działce oznaczonej nr ewid. 179, położonej w obrębie geodezyjnym Gryźliny, gmina Stawiguda.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 30.10.2009...

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Urząd Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o...

Obwieszczenie z dnia 30.09.2009 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ciągu istniejącej ulicy Świerkowej, nr ewid. działki 170/64, położonej w miejscowości Stawiguda.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wójt Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia, że 25.09.2009...

Zatrzymaj banner przewijany