Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie znak OŚiP-7624/17/08 z dnia 31.12.2008 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic osiedlowych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i deszczowej na działkach oznaczonych nr ewid. 388/7, 771/9, 588/1, 402/4, 403/3, 392/2, 393/4, 771/19, 771/20, 589, 415/46, 415/45

OŚiP-7624/17/08 Stawiguda, 31.12.2008r. OBWIESZCZENIE Urząd Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227/ zawiadamia,...

Obwieszczenie znak OŚiP-7624/17/08 z dnia 23.12.2008 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic osiedlowych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i deszczowej na działkach oznaczonych nr ewid. 388/7, 771/9, 588/1, 402/4, 403/3, 392/2, 393/4, 771/19, 771/20, 589, 415/46, 415/45

OBWIESZCZENIE OŚiP-7624/17/08 Stawiguda, 23.12.2008r. OBWIESZCZENIE Urząd Gminy Stawiguda, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199...

Zatrzymaj banner przewijany