Konkursy na stanowisko

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Referent (ds. kasy)

Stawiguda dnia 2009-04-02
    URZĄD GMINY W  STAWIGUDZIE
     GŁASZA NABÓR
    NA WOLNE STANOWISKA PRACY

     Referent     (ds. kasy)
    ____________________________________
     nazwa stanowiska pracy

1. Wymagania niezbędne:
    -   obywatelstwo polskie, 
  - korzystanie z praw publicznych, pełna zdolność do  czynności prawnych,
    -   wykształcenie średnie ekonomiczne 
   -   znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o    finansach publicznych,
    -  doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,
    -  dobra znajomość obsługi komputera,

2. Wymagania dodatkowe:
    -  komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
   -  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
   -  dobry stan zdrowia

3. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:
   -  Prowadzenie gospodarki kasowo-pieniężnej
   -  Pisanie czeków i przelewów
  - Prowadzenie czynności kancelaryjnych dla kierownika Referatu Finansowo-Budżetowego
   -  Obsługa systemu homebanking


4. Wymagane dokumenty:
  -  życiorys (CV)
  -  kwestionariusz osobowy
  -  list motywacyjny
  -  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Stawigudzie pokój nr. 10 lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referent ds. kasy  w terminie do dnia 17.04.2009. /nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP/.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stawiguda  ul. Olsztyńska 10.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami.

                                                                                                      Sekretarz Gminy

                                                                                                                                      / / Maria Maszczak

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-04-02
Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2010 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 3336
06 lipca 2010 13:22 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
06 lipca 2010 13:21 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany