Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Urząd Gminy W Stawigudzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym (sekretariat)

Unieważniam ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń

WÓJT GMINY STAWIGUDA ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego ul. Warszawska 5, 11-034 Stawiguda

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, która spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i r ...

Zatrzymaj banner przewijany