Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

URZĄD GMINY W STAWIGUDZIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym

Wymagania niezbędne: Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe. Nieposzlakowana opinia. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, Odpowiednie kwalifikacje: wykształcenie...

Zatrzymaj banner przewijany