Uchwały Rady

Uchwała Nr XXVII/207/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Stawiguda.

RADA GMINY

W STAWIGUDZIE

 

Uchwała Nr  XXVII/207/09 

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 29 grudnia 2009r.

 

w sprawie: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Stawiguda

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 195, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się, że zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Stawiguda na okres 4 lat będzie uchwalone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Wójta Gminy Stawiguda do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

(-)

Maria Dąbrowska

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-12-29
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2010 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1667
28 czerwca 2010 11:24 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany