Uchwały Rady

Uchwała Nr XXIV/184/09 z dnia 09.09. 2009 r. w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda.

<!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.9pt 70.9pt 70.9pt 70.9pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

Uchwała Nr XXIV/184/09

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 09.09. 2009 r.

 

 

w sprawie: Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda

 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U Nr 142, poz. 1591 z 2001r ze zm.)) w związku z art. 229 pkt.3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jedn. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) - Rada Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje:

 

 

§  1

 

 

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi Pana Czesława Szerszunowicza zamieszkałego w Olsztynie przy ul. Morwowej 18 dotyczącej: „niewłaściwego wykonania przyłącza kanalizacyjnego na działce gminnej nr 262/1 i 262/2 w Dorotowie” uznaje się ją za bezzasadną.

 

 

§  2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Załącznik

                                                                                                      do Uchwały Nr XXIV/184/09

                                                                                                      Rady Gminy Stawiguda

                                                                                                      z dnia 09.09.2009 r.

 

Uzasadnienie:

 

            W dniu 02.07.2008 r. zostały zlecone prace projektowe związane z przyłączem kanalizacyjnym do posesji Pana Szerszunowicza. W tym samym czasie pismem znak: BiZP-2222/18/08 zwrócono się do właściciela nieruchomości o dostarczenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej kanalizacji już wykonanej przez skarżącego znajdującej się na jego posesji, aby móc uwzględnić rzędne istniejącej instalacji z rzędnymi projektowanego przyłącza. Pomiar powykonawczy pomimo kilkakrotnych ponagleń telefonicznych nie został dostarczony. W uzgodnieniach dokonanych pomiędzy projektantem a Panem Szerszunowiczem rzędne projektowanego przyłącza należało nawiązać do rzędnych ułożonego już na posesji odcinka rurociągu sanitarnego. Za punkt odniesienia posłużył metalowy pręt wskazany przez właściciela nieruchomości. W II kwartale 2009 r. wykonawca robót tj. PRIB Sp. z o.o. wykonał przyłącze kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaną dokumentacją.

            Odnośnie Decyzji nr Sta/45/95 z dnia 29 grudnia 1995 r, na którą wielokrotnie powołuje się Skarżący - z udokumentowanych względów ekonomicznych kanalizacja została wykonana bez niżej wymienionych odcinków. W/w decyzja o pozwoleniu na budowę, z chwilą przyjęcia do użytkowania straciła moc.

 Treść pisma Starostwa Powiatowego w Olsztynie o przyjęciu zgłoszenia do użytku:

„Starostwo Powiatowe w Olsztynie – Wydział Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie art. 54, art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, w oparciu o przedłożone dokumenty, tj.: 1.Oświadczenie kierownika budowy, 2. Dziennik budowy, 3.Protokół odbioru kolektora sanitarnego, 4. Geodezyjny pomiar powykonawczy (3 mapy), przyjmuje zgłoszenie do użytku kanalizacji sanitarno-bytowej z przyłączami do budynków i przepompownią w Dorotowie gm. Stawiguda – zad. Nr 2, bez odcinków od studni S-86 do studni S-96 i od studni S-102 do studni S-112 wybudowanej na podstawie pozwolenia na budowę nr Sta/45/95 z dnia 29 grudnia 1995 r., wydanego przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Olsztynie. Ewentualna budowa niezrealizowanych odcinków może nastąpić po uzyskaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.”        

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-09-09
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1498
25 czerwca 2010 14:43 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany