Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XXIII/171/2009 z dnia 25 czerwca 2009 roku w wprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 2008 - 2015

UCHWAŁA Nr XXIII/171/2009
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 25 czerwca 2009 roku

w wprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 2008 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy Stawiguda
uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 2008 - 2015 zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Dąbrowska

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-06-25
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1337
25 czerwca 2010 13:36 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
25 czerwca 2010 13:36 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 13:34 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany