Uchwały Rady

Uchwała Nr XVIII/146/08 z dnia 29 grudnia 2008r w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Stawiguda.

Rada Gminy

Stawiguda

 

Uchwała Nr XVIII/146/08

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 29 grudnia 2008r

 

w sprawie: wysokości  ekwiwalentu pieniężnego dla członków

                   Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Stawiguda.

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 Nr 147 poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835  i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590; z 2008 nr 163, poz.1015) Rada Gminy Stawiguda uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Ustala się ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości za jedną godzinę udziału - 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2.      Ustala się ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości za jedną godzinę udziału – 0,4/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Maria Dąbrowska

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-12-29
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2010 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1381
25 czerwca 2010 10:47 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
25 czerwca 2010 10:47 (Radosław Ratajczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany