Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XV/117/2008 z dnia 09.09.2008 roku w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Stawiguda

U C H W A Ł A  Nr XV/117/2008

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 09.09.2008 roku

 

 

w sprawie : nadania nazw ulic w miejscowości Stawiguda

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001r. Dz U. Nr 142, poz 1591/-rada Gminy w Stawigudzie

u c h w a l a , co następuje:

 

 

§ 1

 

Nadaje się nazwy ulic w obrębie geodezyjnym Stawiguda:

 

1. ul. Czereśniowa  - składająca się z działek nr:  392/2, 393/4,  części działki 771/9 oraz części działki 388/7.

 

2. ul. Irysowa (oznaczona kolorem żółtym ) – składająca się z działek nr: 243/8, 243/12, 244/1, 246/14, 246/17.

 

 

§ 2

 

Usytuowanie ulicy określa mapa ewidencyjna w skali 1:2000 jako załączniki nr 1 i 2 stanowiąca integralną część niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Maria Dąbrowska

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-09-09
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2010 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1474
24 czerwca 2010 14:34 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
24 czerwca 2010 14:34 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
24 czerwca 2010 14:32 (Radosław Ratajczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany