Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XV/116/2008 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie: nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym Tomaszkowo gmina Stawiguda.

U C H W A Ł A  Nr XV/116/2008

Rady Gminy w Stawigudzie

z dnia 09.09.2008 r.

 

w sprawie: nadania nazw ulic w obrębie geodezyjnym  Tomaszkowo  gmina Stawiguda.

 

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 p-kt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z  2001r. Dz. U. Nr 142,  poz. 1591/ - Rada Gminy w Stawigudzie

u c h w a l a  , co następuje :

 

§ 1

 

Nadaje się nazwę  ulic  w obrębie geodezyjnym  Tomaszkowo,  w gminie  Stawiguda:

1.      Wulpińska  (stanowiąca się z działek  nr:  40/2,  60/78,  117/25,  124/24,  124/30,  123/11,  127/24,  127/25,  127/2  -  na załączniku graficznym nr 1  oznaczona kolorem czerwonym),

2.      Strzelca  (stanowiąca się z działek  nr:  129/13,  129/11,  127/22,  127/23,  124/32, cz. dz. 124/30, 127/33,  127/32,  127/31,  127/15   na załączniku graficznym nr 2 oznaczona kolorem  zielonym),

3.      Koziorożca  (składająca się z działek nr:  124/31,  124/23  -  na załączniku graficznym  nr 2  oznaczona kolorem różowym),

4.      Panny  (składająca się z działek nr:  123/12,  124/21   na załączniku graficznym nr 2 oznaczona kolorem niebieskim),

5.      Wodnika  (składająca się z działek nr:  123/13,  122/3,  122/5,  124/25,  cz. dz. 129/13,  129/15,  117/26,  117/27,  cz. dz. 119/7,  119/8,  119/10,  118/36,  131/10,  131/9  -  na załączniku graficznym nr 2  oznaczona kolorem czerwonym),

6.      Wagi  (składająca się z działek nr:  117/19,  117/24,  118/17,  118/18, 118/35  118/38,  119/12,  119/18,  119/21  -  na załączniku  graficznym nr 2 oznaczona  kolorem  żółtym),

7.      Łabędzia (składająca się z działek nr:  72/1,  111,  cz. dz. 111/2,  79,  65/5,  101/2   na załączniku graficznym nr 3 oznaczona kolorem  zielonym),

8.      Kormorana (składająca się z działek nr:  60/31,  60/1,  61/10,  60/28   na załączniku graficznym nr 3 oznaczona kolorem  czerwonym),

9.      Jeziorna  (składająca się z działek nr:  cz. dz. 111/2,  116/7,  385   na załączniku graficznym nr 3 oznaczona kolorem   jasno-brązowym),

10.  Perkoza  (składająca się z działki nr  39/7   na załączniku graficznym nr 3 oznaczona kolorem  różowym),

11.  Żurawia  (składająca się z działki nr  26/1   na załączniku graficznym nr 3 oznaczona kolorem  fioletowym),

12.  Wędkarska  (składająca się z działki nr  60/79   na załączniku graficznym nr 4 oznaczona kolorem  czerwonym),

13.  Sielawki  (składająca się z działki nr  60/156   na załączniku graficznym nr 4  oznaczona kolorem  zielonym),

14.  Brzanki  (składająca się z działki nr  60/155   na załączniku graficznym nr 4  oznaczona kolorem  żółtym),

15.  Stynki  (składająca się z działki nr  60/157   na załączniku graficznym nr 4  oznaczona kolorem   niebieskim),

16.  Fregaty  (składająca się z działek nr:  cz. dz. 59/60,  59/3   na załączniku graficznym nr 5  oznaczona kolorem niebieskim),

17.  Żaglowa  (składająca się z cz. działki nr  59/60   na załączniku graficznym nr 5  oznaczona kolorem  pomarańczowym),

18.  Rejsowa  (składająca się z działki nr:  59/20,  59/19,  59/5   na załączniku graficznym nr 5  oznaczona kolorem   zielonym),

19.  Widokowa  (składająca się z działki nr  60/53   na załączniku graficznym nr 5  oznaczona kolorem   żółtym),

20.  Szantowa  (składająca się z działki nr  59/72   na załączniku graficznym nr 5  oznaczona kolorem   czerwonym),

21.  Myśliwska ( składająca się z działek  nr:  2,  3/12,  3/13    na załączniku graficznym nr 6  oznaczona kolorem   fioletowym),

22.  Żbika  (składająca się z działki nr:  195/1,  194/6,  191  na załączniku graficznym nr 6   oznaczona kolorem   niebieskim),

23.  Sarnia  (składająca się z działki nr:  200, 198/4,  194/8,  193/2, 193/5  -  na załączniku graficznym nr 6   oznaczona kolorem   jasno-brązowym),

24.  Wilcza  (składająca się z działki nr  202/23,  202/32,  202/11, -  na załączniku graficznym nr 6   oznaczona kolorem  żółtym),

25.  Borsucza  (składająca się z działki nr 398  -  na załączniku graficznym nr 6   oznaczona kolorem  czerwonym),

26.  Zajęcza  (składająca się z działek 197/12,  448/8, 447/5,  448/7 -   na załączniku graficznym nr 6   oznaczona kolorem zielonym).

 

 

§ 2

Usytuowanie  ulic  wskazanych  w § 1 określa  mapa   ewidencyjna,  jako załączniki  nr 1 – 6 do uchwały i stanowią  integralną  jej część.

 

§ 3

 

Uchwała  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko   -  Mazurskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Maria Dąbrowska

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-09-09
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2010 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Ratajczyk
Ilość wyświetleń: 1812
24 czerwca 2010 14:28 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
24 czerwca 2010 14:27 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
24 czerwca 2010 14:26 (Radosław Ratajczyk) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany